UBND TP Hà Nội đã ban hành Kết luận nội dung tố cáo số 30/KL-UBND ngày 31/8/2016 đối với ông Phí Lê Bình, nguyên Chủ tịch UBND phường Phú Diễn và ông Trương Quốc Cương, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Diễn liên quan đến việc xác nhận nguồn gốc đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 32. UBND TP Hà Nội xác định nội dung công dân tố cáo là sai.

Công dân tố cáo ông Phí Lê Bình, nguyên Chủ tịch UBND phường Phú Diễn đã xác định sai loại đất gia đình bà Đào Thị Liên ở khu tập thể Ga Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Qua xác minh cho thấy, hồ sơ quản lý đất đai lưu tại UBND phường Phú Diễn qua các thời kỳ thể hiện diện tích 42,75 m 2 đất gia đình bà Đào Thị Liên sử dụng bị thu hồi để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 32 (đoạn Cầu Diễn - Nhổn) có nguồn gốc là đất giao thông, thủy lợi do UBND xã Phú Diễn (nay là UBND phường Phú Diễn) quản lý.

Thực hiện trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, ông Phí Lê Bình với cương vị là Chủ tịch UBND xã Phú Diễn đã ký, đóng dấu xác nhận của UBND xã Phú Diễn dưới mục “Xác nhận của UBND xã Phú Diễn” tại Biên bản điều tra hiện trạng số 277/BB-ĐT ngày 17/6/2009 của Tổ Công tác giải phóng mặt bằng xã Phú Diễn là đúng quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 53 Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND tp Hà Nội về kê khai và tổ chức điều tra hiện trạng, xác minh nội dung kê khai. Loại đất ghi trong Biên bản số 277/BB-ĐT ngày 17/6/2009 của Tổ Công tác giải phóng mặt bằng xã Phú Diễn là “mương đường do UBND xã quản lý” là đúng với hồ sơ quản lý đất đai lưu tại UBND xã Phú Diễn (nay là UBND phường Phú Diễn). Như vậy, nội dung công dân tố cáo là sai.

Công dân tố cáo ông Trương Quốc Cương, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Diễn ký ban hành Thông báo số 167/TB-UBND ngày 05/5/2014 xác định bà Đào Thị Liên lấn chiếm đất công là không đúng.

Kết quả xác minh, ngày 27/02/2014, UBND xã Phú Diễn đã lập Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai số 41/BB-VPHC đối với bà Đào Thị Liên về hành vi chiếm đất dựng lều lán, trồng cây cối trên đất giao thông đường 32 (đã thu hồi giải phóng mặt bằng năm 2009) trước cổng Nhà máy Z157; Ngày 04/3/2014, UBND xã Phú Diễn có Báo cáo số 135/BC-UBND gửi UBND huyện Từ Liêm đề xuất xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với các trường hợp có hành vi tái lấn chiếm đất giao thông đường 32 trong đó có trường hợp bà Đào Thị Liên.

UBND huyện Từ Liêm đã ban hành Quyết định số 1777/QĐ-KPHQ ngày 13/3/2014 về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và Quyết định số 2351/QĐ-CC ngày 24/3/2014 về việc cưỡng chế thi hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Đào Thị Liên, trong đó giao Chủ tịch UBND xã Phú Diễn tổ chức thực hiện. UBND xã Phú Diễn đã xây dựng Kế hoạch cưỡng chế công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, trong đó có trường hợp bà Đào Thị Liên. Tuy nhiên, UBND xã Phú Diễn chưa tổ chức cưỡng chế.

Ngày 22/4/2014, UBND quận Bắc Từ Liêm có Văn bản số 74/UBND-TNMT về việc giao trách nhiệm cho UBND phường Phú Diễn tổ chức xử lý vi phạm về đất đai, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại khu vực ven quốc lộ 32, trước của Nhà máy Z157 thuộc phường Phú Diễn.

Ngày 05/5/2014, ông Trương Quốc Cương, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Diễn thay mặt UBND phường Phú Diễn ký Thông báo số 167/TB-UBND về việc cưỡng chế thu dọn cây cối, hoa màu, vật dụng công trình tại quốc lộ 32 trước cửa Nhà máy Z157, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm đối với bà Đào Thị Liên theo Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 26/4/2014 của UBND phường Phú Diễn. Nội dung văn bản này chỉ thể hiện thời gian tổ chức cưỡng chế, không khẳng định gia đình bà Đào Thị Liên lấn chiếm đất công. Như vậy, nội dung tố cáo là sai.

Kiên Trần