Theo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, sáng nay, ngày 15-11, Quốc hội bắt đầu tiến hành nội dung chất vấn (diễn ra trong các ngày 15, 16 và sáng 17-11). Thủ tướng Chính phủ và 4 Bộ trưởng trả lời chất vấn gồm các Bộ trưởng: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ. Đại biểu Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hóa)- Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội trao đổi với báo chí về nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri.

Noi dung chat van phan anh trung nhung van de 'nong' - Anh 1

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi.

Đề nghị ông cho biết các nội dung chất vấn được các đại biểu lựa chọn thế nào?

Theo tổng hợp của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có khoảng 15- 16 vấn đề của cử tri quan tâm, đề nghị đại biểu Quốc hội chất vấn, tập trung vào khoảng 11 nhóm nội dung.

Trên cơ sở này, Tổng Thư ký Quốc hội tổ chức lấy ý kiến đại biểu và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chọn 5 nhóm vấn đề bức xúc nhất trong 11 nhóm vấn đề để lựa chọn chất vấn. Và các đại biểu lựa chọn các nhóm vấn đề tập trung vào 4 Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ.

Trong đó, lĩnh vực môi trường là nạn ô nhiễm, việc khắc phục hậu quả, xử lý sai phạm; với lĩnh vực Công Thương, có nhiều vấn đề như đầu tư các dự án trọng điểm hiệu quả chưa cao, vấn đề phát triển các tập đoàn, doanh nghiệp; lĩnh vực Giao dục là quy mô, chất lượng đào tạo; lĩnh vực Nội vụ là công tác đánh giá cán bộ, tinh giản biên chế, vị trí việc làm, giải pháp cải cách chính sách tiền lương, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC...

Cá nhân ông quan tâm những vấn đề gì? Nếu chất vấn, ông sẽ chất vấn cụ thể những nội dung gì?

Với Bộ Công Thương, vấn đề tôi quan tâm là cần tập trung xử lý vấn đề hiệu quả đầu tư đối với các công trình, dự án trọng điểm nhà nước. Thời gian qua, đầu tư rất nhiều nhưng hiệu quả thấp dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thấp (chỉ số ICOR) trong giai đoạn 2011-2016.

Với Bộ Tài nguyên và Môi trường, có quá nhiều vấn đề về tình trạng ô nhiễm môi trường. Ở đây cần quay lại ý kiến của Thủ tướng Chính phủ là phát triển kinh tế không đánh đổi lấy môi trường. Ở đây, không chỉ chất vấn Bộ trưởng mà phải chuyển thông điệp đến cử tri, chính quyền địa phương về trách nhiệm trong góp phần bảo vệ môi trường.

Với Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi quan tâm vấn đề quy mô đào tạo rất lớn nhưng cơ cấu và chất lượng đào tạo không đáp ứng được thị trường lao động.

Với Bộ Nội vụ, tôi sẽ chất vấn, tại sao Chính phủ ban hành Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với CBCC, chỉ hướng dẫn cho 2 nhóm đối tượng nữ là cán bộ từ hàm Thứ trưởng trở lên và Phó Chủ tịch TP. Hà Nội, TP.HCM được công tác đến 60 tuổi và vẫn giữ chức vụ lãnh đạo. Hay đối tượng là Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được công tác đến 65 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ.

Điều này không đúng với tinh thần khoản 3 điều 187 của Bộ Luật lao động. Vì khoản 3 Điều 187 quy định “Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 năm”, nghĩa là cả những người có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đều được kéo dài thời gian công tác thêm 5 năm và có thể giữ chức vụ lãnh đạo hoặc không.

Vấn đề thứ 2 với Bộ Nội vụ là việc mỗi năm tăng lương cơ sở 7% hoặc 8%, nhưng bản chất đây không phải là cải cách tiền lương mà chỉ giải quyết tình thế, bù vào vấn đề trượt giá. Trong khi đội ngũ CBCC quá nhiều. Nếu không giảm biên chế, không sắp xếp lại CBCC theo vị trí việc làm thì với đội ngũ CBCC lớn như hiện nay sẽ không cải cách được tiền lương.

Mặt khác phải chuyển đổi 2,3 triệu người làm việc trong đơn vị sự nghiệp hành chính công sang tự chủ, tự chịu trách nhiệm, khoán theo chi phí kết quả đầu ra... Vì vậy, Bộ Nội vụ cần tham mưu cho Chính phủ thực hiện cải cách tiền lương một cách toàn diện.

Xin cảm ơn ông

Thái Bình (ghi)