Hanoinet - Trước việc xe xích lô phát triển ồ ạt, đi lại nghênh ngang, gây cản trở và ùn tắc giao thông, nên gần đây thành phố đã có những quy định cụ thể để chấn chỉnh hoạt động của loại dịch vụ chở khách này.