Quyết định trao giải Nobel Văn chương cho Bob Dylan chắc chắn một quyết định gây nhiều tranh cãi khi lần đầu tiên giải thưởng này lại về tay một nhạc sĩ.