PVN đang cho thấy mình đang có vai trò chẳng khác nào hoạt động của một ngân hàng top 5 tại Việt Nam.

No vay cua PVN tuong duong tong du no cua ngan hang co Sacombank - Anh 1

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2015 với những con số kém tích cực.

Doanh thu thuần của PVN trong năm 2015 đạt mức 288.508 tỷ đồng, giảm gần 80 ngàn tỷ đồng, tương đương 21,7%. Doanh thu giảm mạnh khiến lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn chỉ còn 30.695 tỷ đồng so với 42.913 tỷ đồng năm 2014, tương đương với mức giảm 28,5%.

Trong kỳ, mặc dù doanh thu sụt giảm do giá dầu giảm sâu nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại có mức tăng 34,8% lên 12.847 tỷ đồng.

Đáng chú ý là sự gia tăng mạnh của 2 khoản doanh thu và chi phí tài chính. Cụ thể, doanh thu tài chính tăng mạnh 56,4% lên 18.730 tỷ và chi phí tài chính cũng tăng 103,1% lên 16.891% so với năm 2014.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động tài chính đến từ 2 khoản mục chủ yếu là lãi từ tiền cho vay gần 7.000 tỷ đồng. Trong năm 2015, PVN cũng ghi nhận lãi tiền dầu và khí từ Vietsopetro và doanh thu khí, Condensate từ lô 05.2, 05.3 và 06.1 gần 9.000 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính tăng mạnh. Trước đây 2 khoản này được hạch toán vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Ngược lại, chi phí tài chính cũng tăng mạnh là do lỗ chênh lệch tỷ giá tăng mạnh lên hơn 7.000 tỷ đồng so với mức lỗ 1.945 tỷ đồng trong năm 2014. Tính đến 31/12/2015, PVN đang vay nợ bằng đồng USD đến thời điểm cuối năm 2015 là 117.009 tỷ đồng, tương đương 5,2 tỷ USD. Ngoài ra, chi phí từ các lô 05.2, 05.3 và 06.1 cũng được hạch toán vào chi phí tài chính thay vì giá vốn hàng bán như trước đây.

Tính đến 31/12/2015, PVN đang có tổng nợ vay xấp xỉ 184.000 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn là 81 ngàn tỷ đồng và vay dài hạn gần 103 ngàn tỷ đồng. Như vậy, tổng nợ vay của PVN hiện nay tương đương với tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB).

Sau sáp nhập với Southern Bank, Sacombank đã trở thành ngân hàng thương mại Cổ phần đứng thứ 5 về dư nợ cho vay tại Việt Nam, tổng dư nợ cho vay của ngân hàng này đến cuối năm 2015 đạt mức 185.917 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, PVN hiện đang có đến 102.085 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Bên cạnh đó là khoảng gần 74.000 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn mà chủ yếu là tiền gởi có kỳ hạn. Ngoài ra, PVN đã cho vay lại các đơn vị liên quan, thể hiện ở các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn và dài hạn tại các tổ chức ngân hàng và các tổ chức kinh tế hơn 42 ngàn tỷ đồng. Cho thấy mặc dù nợ vay nhiều nhưng PVN chưa có tính hiệu năng thanh khoản, chênh lệch thanh khoản thuần vẫn thặng dư 116 ngàn tỷ đồng mặc dù giảm so với 131 ngàn tỷ đồng năm trước đó.

Với tài sản thanh khoản ngắn hạn khoảng 251 ngàn tỷ đồng, các khoản tiền cho vay và đang vay các ngân hàng, PVN đang cho thấy mình đang có vai trò chẳng khác nào hoạt động của một ngân hàng. Và với quy mô lớn đó, tác động của PVN đối với thị trường tiền tệ và các tổ chức ngân hàng hiện nay là không nhỏ.

Tuy vậy, hoạt động kinh doanh của PVN đang có tín hiệu sụt giảm. Giá dầu đang ở mức thấp đã khiến nhiều dự án khai thác, thăm dò của các doanh nghiệp dầu khí phải tạm dừng hoặc giãn tiến độ triển khai. Việc này tác động tác động lớn đến những doanh nghiệp trong lĩnh vực khoan và dịch vụ khoan dầu khí khi khối lượng công việc giảm mạnh.

Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp thuộc họ ngành dầu khí tiếp tục đưa ra những báo cáo kém tích cực, doanh thu và lợi nhuận sụt giảm mạnh như PVD, PVC, GAS...Điều này nhiều khả năng sẽ làm giảm dòng tiền của PVN trong năm nay so với báo cáo năm 2015 mà PVN vừa mới công bố.