ND- Theo Tân Hoa xã, vào lúc 2 giờ 17 phút sáng 22-2, một vụ nổ khí xảy ra tại một mỏ than ở TP Cổ Giao, gần TP Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc. Đến chiều cùng ngày, đã có ít nhất 73 người chết, hơn 100 người bị thương, trong đó 24 người trong tình trạng nguy cấp.