10 sản phẩm vào chung khảo cuộc thi TTVN khu vực ĐBSCL 2007 đã sánh vai thi tài trong lễ bảo vệ ngày 17.11. Cuộc thi năm nay trở nên đặc biệt hơn với sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng giám khảo TTVN toàn quốc, GS-TS Bạch Hưng Khang.