Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế cho thấy, 9 tháng đầu năm thu nội địa đạt 568.130 tỷ đồng, đạt 75,2% dự toán. Những tháng cuối năm, ngành thuế tiếp tục nỗ lực để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Thu nội địa 9 tháng tăng

Bộ Tài chính vừa cho biết, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước thực hiện hết tháng 9-2016 ước tính đạt 67,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 9 tháng đạt 718,3 nghìn tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán, tăng 5,2% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 9-2016 ước đạt 52,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 579,6 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% dự toán, tăng 14,5% so cùng kỳ năm 2015. Ước đến hết tháng 9, thu ngân sách địa phương bình quân chung đạt khoảng 84% dự toán.

Hiện vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt thấp (dưới 75% dự toán), như: thu phí, lệ phí đạt 65,1%, thu khác đạt 63,8%. Đặc biệt, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước chỉ đạt 57,4% dự toán, bằng 96,7% so cùng kỳ năm 2015.Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân dẫn đến các khoản thu này giảm là do ảnh hưởng của giá dầu giảm, hoạt động sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, Cty trong lĩnh vực khai thác, chế biến dầu khí khó khăn số thu nộp ngân sách giảm. 9 tháng, số thu từ dầu thô chỉ đạt 29.831 tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán, chủ yếu do sản lượng giảm, ước đạt 11.583 nghìn tấn; giá dầu bình quân ước đạt 41,4 USD/thùng, giảm 18,6 USD/thùng so với giá dự toán. (Ngoài ra, cùng kỳ năm 2015 phát sinh khoảng 3.970 tỷ đồng, số thu phát sinh năm trước chuyển sang do chứng từ thiếu thông tin).

Về mặt khách quan, tình hình kinh tế vẫn có nhiều khó khăn, thách thức như tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm chững lại. Hiệu quả đầu tư chưa cao, năng suất lao động tăng chậm. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp (DN) giải thể, phá sản, tạm ngừng nghỉ kinh doanh còn lớn. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số DN tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng qua là 45.097 DN. Thiên tai như rét đậm, rét hại ở miền núi phía Bắc, hạn hán ở miền Trung và Tây Nguyên, xâm nhập mặn nghiêm trọng ở đồng bằng sông Cửu Long; bão lũ các tỉnh ven biển và miền núi phía Bắc, ô nhiễm môi trường tại các tỉnh Bắc Trung Bộ,… đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và nguồn thu ở một số địa phương.

Theo đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế, một số chính sách thuế được ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN, người nộp thuế,… nhưng cũng làm giảm thu ngân sách Nhà nước (NSNN). Đơn cử: Tiếp tục thực hiện Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 đã làm giảm thuế thu nhập DN khoảng 7.500 tỷ đồng. Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu sau hoàn thuế tháng 9 ước đạt 12,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế 9 tháng sau hoàn thuế đạt 105,7 nghìn tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Điểm đáng chú ý, từ ngày 1-7-2016 thực hiện Luật số 106/2016/QH13 cũng tác động một phần đến số thu NSNN những tháng cuối năm, như: Thay đổi chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ hoàn âm 12 tháng liên tục sang cho tiếp tục khấu trừ vào kỳ sau làm giảm thuế GTGT phải nộp ở khâu nội địa; giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do miễn đối với hộ gia đình có mức thuế phải nộp hàng năm dưới 50.000 đồng khoảng 180 tỷ đồng, thực hiện điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô cũng làm giảm thu trên 220 tỷ đồng.

No luc cao xu ly kip thoi no sai, no ao - Anh 1

Tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm đạt 718,3 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa

Bám sát tình hình thu NSNN

Về tiến độ thực hiện giải ngân theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8-7-2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, ước đến hết tháng 9, lũy kế vốn giải ngân cho các dự án khoảng 137,4 nghìn tỷ đồng, đạt 54,5% dự toán; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt khoảng 38,8% dự toán.

Các khoản chi khác như chi trả nợ và viện trợ ước thực hiện chi 9 tháng đạt 117,2 nghìn tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán, tăng 2,1% so cùng kỳ năm 2015. Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước thực hiện 9 tháng đạt 609,3 nghìn tỷ đồng, bằng 73,9% dự toán, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2015.

Về công tác phát hành trái phiếu chính phủ, Bộ Tài chính cho biết, đến hết ngày 30-9-2016 đã phát hành được 250.320,5 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, bằng 88,86% kế hoạch Bộ giao năm 2016. Theo Tổng cục Thuế, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 mà Chính phủ, Bộ Tài chính đã giao, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phấn đấu thu nội địa năm 2016, trong quý cuối cùng của năm, ngành thuế sẽ thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về Chính phủ điện tử, cung cấp các dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế GTGT qua mạng Internet.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thu, nắm chắc các nguồn thu và số lượng người nộp thuế trên địa bàn; đánh giá đúng nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực thu, xác định rõ các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả.

Việc kiểm tra, giám sát kê khai thuế, tập trung kiểm tra các tờ khai có sự mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu kê khai không đủ thuế (nhà hàng, khách sạn, khai thác tài nguyên, khoáng sản…) sẽ được chú trọng.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế địa phương cần theo dõi sát sao diễn biến giá dầu thô, chủ động đánh giá tác động theo các kịch bản giá dầu, tham mưu kịp thời với Bộ Tài chính trong công tác điều hành thu NSNN.

Các cục thuế chú trọng kiểm tra, giám sát kê khai thuế, tập trung kiểm tra các tờ khai có sự mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu kê khai không đủ thuế; rà soát tình hình tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận còn lại hàng quý để đôn đốc thu nộp thuế sát số phát sinh; thực hiện ấn định thuế đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế, theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Các đơn vị thuế triển khai quyết liệt việc quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế; tăng cường rà soát, phân loại nợ, giao chỉ tiêu thu nợ hàng tháng cho từng bộ phận, từng cán bộ để phân tích, đánh giá và đề xuất các biện pháp quản lý, thu nợ hiệu quả; đồng thời, kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ thuế đối với các đơn vị, cá nhân cố tình dây dưa, chây ỳ nợ thuế, góp phần tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp, người nộp thuế.

Nguyễn Khuê