QĐND Online- Những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung ương và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật nói chung và khoa học y học quân sự nói riêng, ngành Quân y có những bước phát triển rõ rệt, nâng cao chất lượng thu dung cấp cứu, điều trị trên toàn tuyến. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội đã góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trung tâm của quân đội.

Nét nổi bật là công tác bảo đảm quân y SSCĐ đã thường xuyên bám sát yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, hậu cần để kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện và xây dựng kế hoạch bảo đảm quân y cho các lực lượng đúng quy định. Đã rà soát, đề xuất điều chỉnh lượng vật chất quân y dự trữ SSCĐ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; bảo đảm kịp thời, đủ cơ số thuốc, trang bị cho bộ đội, nhất là ở tuyến biển, đảo, biên giới. Cục Quân y đã chỉ đạo quân y các đơn vị toàn quân trong tham gia huấn luyện, diễn tập chuyển trạng thái SSCĐ; diễn tập triển khai bệnh viện dã chiến truyền nhiễm (ở Quân khu 7, Quân đoàn 4 và Binh đoàn 16); diễn tập Đội Y tế dự phòng kết hợp quân dân y tại thành phố Hồ Chí Minh. Phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế chỉ đạo Ban quân dân y các tỉnh, thành phố kiện toàn lực lượng y tế dự bị động viên và tổ chức triển khai có hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập theo kế hoạch.

Một ca mổ phức tạp, kỹ thuật cao cứu sống người bệnh bị đa chấn thương tại Bệnh viện Quân y 5 (Quân khu 3) . Ảnh Bùi Bình

Các mặt công tác khác như đào tạo, huấn luyện chuyên ngành;nghiên cứu khoa học; vệ sinh phòng dịch; phòng chống bệnh nghề nghiệp; quản lí sức khỏe; dân số, gia đình và trẻ em…đều có những bước tiến bộ. Toàn ngành đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng Bộ Y tế để nâng cao chất lượng giám sát, dự báo và chủ động phòng chống dịch. Năm 2011, tỉ lệ mắc một số bệnh thường gặp trong quân đội (mệt mỏi, lỏng lỵ, bệnh ngoài da) giảm rõ rệt; bệnh sốt rét được khống chế không có tử vong, tỉ lệ mắc thấp (0,002%) và không xảy ra dịch. Cả năm 2011, toàn quân xảy ra 17 vụ dịch (nhiễm khuẩn màng não cầu, Rubella, cúm A/H1N1, nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn, quai bị). Hầu hết các vụ dịch đều được chẩn đoán sớm, đúng căn nguyên, góp phần dập tắt nhanh chóng, kịp thời và giảm tổn thất. Đã giám sát HIV, ma túy cho 100% tân binh, không để các trường hợp nhiễm HIV và người nghiện ma túy lọt vào quân đội, thực hiện có hiệu quả dự án PEPFAR.

Cục Quân y cũng đã tiến hành kiểm tra 14 bệnh viện trực thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần và bệnh viện tuyến cuối quân khu, chỉ rõ những mặt mạnh, yếu để các bệnh viện có định hướng phát triển đúng. Các bệnh viện cơ bản đã triển khai đầy đủ kỹ thuật theo phân cấp, nhiều bệnh viện hạng I, hạng II đã chú trọng phát triển kỹ thuật mới, chuyên sâu, khẳng định được thương hiệu; một số bệnh viện khu vực quân khu, quân đoàn, binh đoàn đã làm được một số kỹ thuật của tuyến trên. Hoạt động điều dưỡng từng bước được chấn chỉnh, công tác chăm sóc toàn diện tại các bệnh viện được coi trọng, tâm lý tiếp xúc của đội ngũ điều dưỡng có bước cải thiện đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, tạo niềm tin cho bệnh nhân khi điều trị tại các bệnh viện quân đội.

Năm 2012, ngành Quân y xác định 4 mục tiêu cơ bản, trong đó triển khai có hiệu quả việc củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức lực lượng ngành theo kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương và quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhằm tăng cường hiệu quả công tác tham mưu và công tác quản lý, chỉ đạo ngành trên toàn tuyến quân y. Nâng cao toàn diện công tác bảo đảm quân y cho SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt chú trọng các lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến biển, đảo, biên giới, các khu vực trọng điểm chiến lược và các đơn vị mới thành lập.Tiếp tục đầu tư toàn diện, chú trọng tuyến quân y đơn vị, nâng cao chất lượng quản lý sức khỏe bộ đội, bảo đảm tỉ lệ quân số khỏe đạt và vượt chỉ tiêu quy định; giảm tỉ lệ đột tử, tử vong nhanh. Chủ động giám sát, phòng chống và không để dịch lớn xảy ra trong quân đội. Đồng thời tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, nhất là các lĩnh vực y học quân sự; tăng cường hợp tác quốc tế với quân y các nước, nhất là các nước ASEAN và các nước láng giềng; từng bước chuẩn bị lực lượng và trang bị, phương tiện để tham gia cứu trợ thảm họa theo hiệp định ASEAN và hoạt động gìn giữ hòa bình. Tham gia thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng và củng cố tiềm lực y tế quốc phòng trong khu vực phòng thủ.

Quân y tích cực tham gia vào chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ảnh Trịnh Văn Tự

Nhằm đạt được các mục tiêu trên, ngành Quân y tập trung thực hiện 4 chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm. Đó là bảo đảm quân y cho SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất. Ưu tiên cho các đơn vị ở khu vực trọng điểm, biên giới, các đơn vị đủ quân, mới thành lập, đơn vị được trang bị vũ khí mới, hiện đại, lực lượng chuyên trách chống khủng bố, làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Từng bước bảo đảm đồng bộ trang bị quân y SSCĐ và huấn luyện dã ngoại, phù hợp với điều kiện tác chiến và khả năng ngân sách theo hướng trang bị gọn cho từng đơn vị. Chỉ đạo quân y các tuyến triển khai tốt công tác huấn luyện quân y, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện 5 kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương hỏa tuyến cho bộ đội. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng xây dựng và huấn luyện lực lượng quân y tham gia cứu trợ thảm họa và hoạt động gìn giữ hòa bình. Tiếp tục chỉ đạo quân y các quân khu phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các bệnh viện kiện toàn, huấn luyện, diễn tập lực lượng y tế dự bị động viên theo chỉ tiêu được giao.

Về bảo đảm quân y thường xuyên. Chủ động phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng dân y, nâng cao chất lượng dự báo, giám sát và đề xuất các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; ngăn chặn, khống chế kịp thời không để dịch lớn xảy ra và hạn chế thấp nhất dịch lây lan vào quân đội. Tiếp tục củng cố, xây dựng nề nếp, chế độ công tác chuyên môn tuyến bệnh viện, bệnh xá và tổ chức tốt các hoạt động khám, chữa bệnh cho nhân dân, nhất là các bệnh xá được phép tham gia bảo hiểm y tế. Tiếp tục đầu tư phát triển các mũi nhọn kỹ thuật, chú trọng ngoại khoa dã chiến, nội khoa dã chiến, dược lâm sàng, bảo quản, sử dụng có hiệu quả trang bị y tế. Cương quyết không để xảy ra tai biến, tai nạn điều trị do thiếu kiến thức cơ bản và thiếu tinh thần trách nhiệm. Đầu tư thiết bị hiện đại, chuyên sâu, đặc thù cho nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật từng tuyến.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học; xét duyệt, đề xuất mở mới một số đề tài cấp bộ, cấp ngành về y học quân sự. Mở các lớp tập huấn chuyên ngành toàn quân, nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn, chú trọng đến công tác hồi sức cấp cứu, khai thác, sử dụng, bảo quản trang bị có yêu cầu kỹ thuật cao. Triển khai sản xuất, đưa vào sử dụng một số trang thiết bị, vật tư quân y mới được nghiên cứu, thử nghiệm để nâng cao chất lượng bảo đảm quân y cho tuyến đơn vị.

Tiếp tục kiện toàn, điều chỉnh tổ chức biên chế ngành theo kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương; tập trung giải quyết các vấn đề còn bất cập, mất cân đối về biên chế giữa cơ quan với đơn vị cơ sở và sự thiếu hụt cán bộ, nhân viên quân y ở một số chuyên ngành. Hoàn thành biên soạn và báo cáo Bộ Quốc phòng ban hành thông tư mới về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức ngành Quân y phù hợp với quyết định về điều chỉnh tổ chức lực lượng.

Triển khai xây dựng đề án xã hội hóa công tác khám, chữa bệnh trong các bệnh viện quân đội. Đẩy mạnh hoạt động KHQDY chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và bộ đội trong giai đoạn mới.

Thiếu tướng Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục Quân y
(Bộ Quốc phòng)