Một lần nữa, Ban QLDA hạ tầng Tả Ngạn (Hà Nội) lại phải xin hoãn thời gian hoàn thành dự án và đặt ra một mốc mới cho các nhà thầu... Chi tiết...