Với 428 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 86,64%), sáng 9-11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính Quốc gia giai đoạn 2016-2020.

No cong hang nam khong duoc qua 65% GDP - Anh 1

Giải bài toán phân bổ ngân sách sao cho không còn các dự án bỏ hoang, gây lãng phí

Nghị quyết đặt ra 4 mục tiêu cụ thể: Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước (NSNN) không thấp hơn 23,5% GDP, trong đó thuế, phí, lệ phí khoảng 21% GDP; Từng bước cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng tích cực; Tỷ lệ bội chi NSNN cả giai đoạn 2016-2020 không quá 3,9% GDP, trong đó bội chi ngân sách Trung ương không quá 3,7% GDP và bội chi ngân sách địa phương không quá 0,2% GDP; Bảo đảm an toàn nợ công, với mục tiêu nợ công hàng năm không quá 65% GDP.

Bên cạnh đó, Nghị quyết đã chỉ ra 9 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, như đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế tài chính và cơ chế tài chính quốc gia; điều chỉnh chính sách thu theo hướng mở rộng cơ sở thuế, điều chỉnh phạm vi, đối tượng, rà soát, thu hẹp diện miễn, giảm thuế; thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính trong thu, chi NSNN; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các cơ chế, chính sách liên quan đến việc đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công…