Anh Tư tự ý sang chiết gas từ bình loại 12kg của Petrolimex sang loại bình cầm tay lắp vào đèn khò để thui bò.