Ngày 26/08, UBCKNN đã không chấp thuận hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển của CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC) do không đủ nguồn.