Nissan hoan tat thuong vu mua lai 34% co phan cua Mitsubishi tri gia 2,3 ti USD - Anh 1

Sau thông báo hồi tháng 05, thương vụ Nissan mua lại 34% cổ phần của Mitsubishi đã chính thức chốt lại. Giá trị của thương vụ này là 2,3 tỉ USD. Như vậy Mitsubishi sẽ trở thành một thành viên mới của liên minh Nissan-Renault.

Theo Nissan giải thích thì thành viên mới của họ sẽ có thể chia sẻ khung gầm và công nghệ, cũng như việc thu mua và chia sẻ sản xuất. Nissan cũng cho biết thương vụ này sẽ biến công ty họ trở thành một trong ba công ty lớn nhất trên thế giới tính theo sản lượng.

Trong khi đó, ông Carlos Ghosn, đương nhiệm vị trí CEO của cả Nissan lẫn Renault, sẽ nắm vai trò chủ tịch của Mitsubishi. CEO hiện tại của Mitsubishi là Osamu Masuko sẽ vẫn nắm giữ vị trí của mình. Nhưng vị Giám đốc về cạnh tranh sẽ cùng Masuko điều hành công việc tại Mitsubishi.

Những khó khăn trong việc kinh doanh đã khiến các hãng xe lớn phải nghĩ đến việc sáp nhập hoặc cắt giảm chi phí. Ông Carlos Ghosn được xem là một chuyên gia trong việc này. Carlos đã cải tổ Nissan rất nhiều và có thể với Mitsubishi ông cũng sẽ làm điều tương tự.

Theo: Autoblog