Sau 2 năm thua lỗ liên tiếp, đến quý 1/2013 NVT đã có lợi nhuận hơn 10 tỷ đồng từ cổ tức các công ty con và lãi vay.

Công ty cổ phần bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã CK: NVT ) công bố báo cáo tài chính Quý I – 2013 của Công ty mẹ. Theo đó, trong kỳ, Công ty đạt doanh thu 13 tỷ đồng hoạt động tài chính tăng 5 lần so với cùng kỳ năm 2012. Doanh thu này bao gồm tiền cổ tức từ Dự án Six Senses Ninh Van Bay và lãi vay từ các công ty thành viên.

Sau khi trừ chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp, công ty đạt Lợi nhuận sau thuế trên 10,3 tỷ đồng tăng 5,1 lần so với cùng kỳ năm 2012.

Theo giải trình của Ninh Vân Bay, trong quý 1 công ty mẹ đã nhận được một khoản tiền cổ tức hơn 10 tỷ từ công ty còn chuyển về và quý này công ty cũng thu được một khoản doanh thu tài chính 2,5 tỷ đồng từ lãi vay của các công ty con.

NVT đang cho công ty con là Công ty TNHH Hai Dung vay 22,5 tỷ, CTCP du lịch Tân Phú vay 3,5 tỷ, đầu tư ngắn hạn vào Công ty CP du lịch Tân Phú 41,68 tỷ.

Đáng chú ý là trong quý này, NVT có khoản vay của Recapital Investments PTE. Ltd là 41,68 tỷ , con số này đúng bằng khoản tiền mà Ninh Vân Bay đầu tư ngắn hạn vào du lịch Tân Phú. Điều này có thể hiểu quỹ Recapital hiện chính là đối tác đang sở hữu du lịch Tân Phú.

Trong kỳ, Công ty đã phát hành riêng lẻ thành công 30 triệu Cổ phiếu cho Recapital Investments PTE. Ltd, dẫn đến lượng tiền và các khoản tương đương tiền đạt trên 230 tỷ đồng, tăng 210.7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Số tiền này, Ninh Vân Bay ghi nhận vào khoản tiền gửi ngân hàng.

Tổng tài sản đạt 977.173.767.017 tăng 1,3 so với đầu năm. Tỷ lệ nợ / vốn chủ sở hữu 5.74% là khá an toàn.

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1

Gia Hân

Theo Trí Thức Trẻ