Vừa qua, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đã báo cáo việc lập quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Cà Ná tỷ lệ 1/2000.

Theo đơn vị tư vấn lập quy hoạch là CTCP Đầu tư phát triển và xây dựng Thikeco, khu công nghiệp Cà Ná có định hướng phát triển các nhóm ngành năng lượng mới và năng lượng tái tạo để tận dụng nguồn tài nguyên gió và nắng của khu vực.

Ngoài ra, khu công nghiệp Cà Ná cũng định hướng một số nhóm ngành khác như điện phân nhôm và sản phẩm sau điện phân nhôm, nhóm ngành cơ khí chế tạo máy và một số ngành công nghệ cao.

Khu công nghiệp Cà Ná được chủ trương thành lập với quy mô 1.000 ha, nhưng theo điều kiện thực tế thì diện tích là 983,9 ha và được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 có diện tích 500 ha.

Trong khu công nghiệp bao gồm các khu chức năng dự kiến là đất xây dựng các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, đất xây dựng khu trung tâm điều hành và dịch vụ công cộng, đất xây dựng khu kỹ thuật, đất giao thông, kho tàng, bến bãi, đất cây xanh.

Dự án khu công nghiệp Cà Ná tiền thân là dự án khu liên hợp thép Cà Ná. Tuy nhiên, do công ty liên doanh TNHH Vinashin - Lion không hoàn tất các cam kết về triển khai dự án nên Thủ tướng đã đồng ý chuyển đổi dự án khu liên hợp sản xuất thép Cà Ná thành khu công nghiệp Cà Ná.

Dự án cũng được Chính phủ bổ sung vào danh mục các khu công nghiệp ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Nguồn DVT.vn/UBND Ninh Thuận