Hội ND tỉnh, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Ninh Phước vừa phối hợp tổ chức giải ngân 300 triệu đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân T.Ư Hội cho 10 hộ hội viên đồng bào dân tộc Chăm thôn Như Bình và Hoài Trung, xã Phước Thái thực hiện Dự án “Nuôi cừu vỗ béo”.

Mức vay 30 triệu đồng/hộ, thời gian thực hiện dự án 24 tháng. Đây là dự án thứ 3 Hội ND tỉnh triển khai tại xã điểm xây dựng NTM của tỉnh thực hiện mô hình ND liên kết chăn nuôi cừu vỗ béo hàng hóa.