Cuộc thi có hai nội dung chính là thi trang phục và ứng xử. Thí sinh đoạt giải cuộc thi sẽ tiếp tục dự thi "Người đẹp các vùng kinh đô Việt Nam năm 2008"