Công dân xã Ninh An, Ninh Bình đã liên tục gửi đơn đến các cấp, các ngành tố cáo cán bộ xã bán đất, cấp đất trái thẩm quyền, biển thủ đất nhưng vẫn không được giải quyết thỏa đáng.

Trong những năm 1997-2007 ông Hoàng Quốc Trị và một số công dân xã Ninh An, huyện Hoa Lư, Ninh Bình liên tục gửi đơn đến các cấp, các ngành ở địa phương và Trung ương tố cáo cán bộ xã Ninh An bán đất, cấp đất trái thẩm quyền, biển thủ 54,4 ha đất khi thực hiện quyết định 313/QĐ-UB ngày 6/4/1993 của UBND tỉnh Ninh Bình nhưng không được giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật.

Ninh Binh: Ra ket luan giai quyet roi… de day? - Anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ngày 1/6/2007, UBND tỉnh Ninh Bình lập tổ công tác liên ngành để rà soát, xác minh, kết luận đơn tố cáo. Ngày 13/12/2007, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kết luận số 04/KL-UBND giải quyết đơn tố cáo của ông Hoàng Quốc Trị và một số công dân.

Kết luận 04/KL-UBND nêu: Về quản lý đất nông nghiệp, năm 1993 thực hiện quyết định số 313/QĐ-UB, UBND xã Ninh An đã buông lỏng quản lý 55,58 ha đất nông nghiệp (gồm diện tích xã không trực tiếp quản lý là 44,85 ha, diện tích ruộng treo để HTX quản lý 11,81 ha) để các hộ nông dân sử dụng 26,35 ha, tăng so với quy định, hộ nhiều, hộ ít, việc thanh toán công nợ và thực hiện treo ruộng 11,81 ha; không thực hiện nghĩa vụ người sử dụng đất 17,69 ha là trái với quyết định 313/QĐ-UB, đơn nêu đúng.

Về việc bán trái phép: Từ năm 1994-1997, UBND xã đã bán, giao đất, thu tiền trái quy định, lập hồ sơ địa chính cho 164 hộ với diện tích 2,7 ha và HĐND xã ra nghị quyết bán đất là trái pháp luật, đơn nêu đúng.

Từ những kết luận trên, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu UBND huyện Hoa Lư chỉ đạo UBND xã Ninh An trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, thực hiện nghĩa vụ người sử dụng đất với 17,69 ha; kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan trong tháng 12/2007.

Như vậy, kết luận có rồi, nhưng huyện Hoa Lư không thực hiện. Ông Hoàng Quốc Trị tiếp tục gửi đơn đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo UBND huyện Hoa Lư thực hiện Kết luận số 04/KL-UBND. Ngày 17/6/2016, UBND tỉnh Ninh Bình gửi công văn số 74/UBND-VP10 trả lời đơn của ông Hoàng Quốc Trị (Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Thắng ký).

Tuy nhiên, công văn số 74/UBND-VP10 làm cho ông Hoàng Quốc Trị và các công dân tố cáo rất thất vọng. Công văn 74/UBND-VP10 “trả lời” 7 nội dung nhưng không đúng với Kết luận 04/KL-UBND và trái với quy định trong thông tư số 06/2013/TT-TTCP về quy trình giải quyết tố cáo.

Để bạn đọc hiểu rõ sự việc, dưới đây chúng tôi trích nội dung công văn 74/UBND-VP10. Về việc UBND xã Ninh Anh chưa thanh toán trừ nợ ruộng treo cho các hộ dân từ năm 1994 đến nay: Kết quả xác minh cho thấy, đến vụ chiêm năm 2004, sau khi hoàn thành việc thanh toán nợ đọng sản phẩm, các hộ bị treo ruộng đã được thanh toán đầy đủ quyền lợi và nhận lại đủ diện tích ruộng theo tiêu chuẩn được giao theo quyết định 313/QĐ-UBND của UBND tỉnh, như vậy nội dung đơn không đúng. (Ông Hoàng Quốc Trị phản bác: Chưa có phương án thanh toán nợ và trả ruộng treo theo quyết định 313/QĐ-UBND của tỉnh, cụ thể, gia đình ông Trị không nợ vẫn giữ 50% ruộng (1 sào 13 thước) đến nay chưa trả).

Nội dung đề nghị thu hồi 559.000m2 đất nông nghiệp trả về quỹ đất của xã Ninh An; 95% trả cho dân, 5% đất công ích đúng với quyết định 313/QĐ-UBND thì đã được Kết luận 04/KL-UBND làm rõ, như 38,16 ha (trong đó 26,35 ha giao tăng trong dân và 11,81 ha là ruộng 313 của các hộ bị HTX treo) là số diện tích các hộ đã thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất. (Ông Hoàng Quốc Trị hỏi: Ai cho giao tăng? Ai cho phép thu? Tài sản này đang ở đâu?).

Nội dung đề nghị trả lại tiền xây dựng mạng lưới điện dân sinh do dân đóng góp xây dựng từ 1957 đến nay mà UBND xã chiếm dụng, UBND tỉnh đang xin ý kiến Bộ Công thương, Bộ Tài chính giải quyết. (Về việc này, chúng tôi sẽ có bài phản ánh trong kỳ tới).

Ông Hoàng Quốc Trị cho biết, Huyện ủy, UBND huyện Hoa Lư chỉ cảnh cáo ba người là Đào Huy Khang (Bí thư đảng bộ, Trưởng ban chỉ đạo 02), Đào Sỹ Tặng (Chủ tịch UBND xã, Phó trưởng ban 02), Phạm Thị Hằng (cán bộ địa chính); riêng Đào Huy Khang vẫn giữ nguyên chức vụ, đến nay là Phó bí thư thường trực Đảng bộ xã.

Không đồng ý với công văn số 74/UBND-VP10, ông Trị tiếp tục gửi đơn tố cáo lên cơ quan Trung ương. Ngày 7/10/2015 Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng có công văn số 5249/HD-TDTW hướng dẫn: Về việc này, ngày 2/2/2015, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 845/VPCP-V.1 chuyển đơn của công dân đến Thanh tra Chính phủ. Ngày 18/3/2015, Ban Tiếp công dân Trung ương-Thanh tra Chính phủ có văn bản số 971/BTCDTW-XI.D chuyển cho Cục I-Thanh tra Chính phủ để xem xét, đề nghị công dân chờ kết quả.

Đến nay, ông Hoàng Quốc Trị đã chờ một năm tròn, đề nghị Cục I xem xét, giải quyết và trả lời công dân.

Trần Lê Dân/KD&PL