Trong hai ngày 17 và 18-11, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dẫn đầu Đoàn kiểm tra về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Ninh Bình.

Ninh Binh day manh thuc hien quy che dan chu o co so - Anh 1

Sáng 18-11, Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Ninh Bình. Các đại biểu tập trung làm rõ nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, như: Hiệu quả của quy định đối thoại người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; vài trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội là đại diện cho người dân như thế nào; hiệu quả của việc ban hành các quy chế, quy định, đạo đức, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức.

Sau khi nghe báo cáo của tỉnh ủy về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao việc tỉnh Ninh Bình chấp hành nghiêm túc, hiệu quả những quy định của Trung ương về công tác này.

Đặc biệt, tỉnh Ninh Bình đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sát sao trong công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ tính từ năm 2014 đến 2016, tỉnh Ninh Bình ban hành hơn 20 văn bản liên quan, các văn bản đi đúng định hướng, quy định rõ ràng chức năng nhiệm vụ của các cấp, các ngành, chỉ đạo sát sao các ngành, các cấp triển khai nghiêm túc.

Công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định của Đảng, Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được tỉnh quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Đồng chí đánh giá cao quy định rõ ràng trách nhiệm của người đứng đầu, sự phối hợp nhịp nhàng của các ngành, các cấp đạt kết quả tích cực, có nhiều khả quan trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị trong thời gian tới tỉnh Ninh Bình tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh tỉnh Ninh Bình tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về dân chủ ở cơ sở, trong đó đề cao dân chủ trực tiếp, coi trọng đến cuộc sống của người dân, quan tâm đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đồng chí yêu cầu tỉnh thực hiện phải có được kết quả thực chất, phải tạo được sự đồng thuận, mang lại giá trị thực tế; trong đó cán bộ, công chức phải thật sự là tấm gương phát huy dân chủ, phát huy dân chủ phải đi đôi với pháp chế, kỷ luật kỷ cương, đạo đức xã hội.

Cần quan tâm lớn hơn nữa đối với công đoàn và hoạt động của công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở. Đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của tỉnh Ninh Bình trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các ý kiến sẽ được tổng hợp, nghiên cứu trong việc ban hành các văn bản trong thời gian tới.

Trước đó, đoàn công tác đi kiểm tra thực tế việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh.