Niềm hạnh phúc thầy cô giáo khác ở trên các điểm trường vùng cao đã không quản ngại khó khăn để đưa chữ lên non.