(Vitinfo) - Mặc dù đang sống cuộc sống công chúng của một người nổi tiếng thế giới, đời tư thường xuyên bị giới báo chí xen ngang, nhưng Nicole Kidman đã tìm ra sức mạnh để tiếp tục sự nghiệp của mình nhờ việc cẩn trọng hơn mỗi khi phát ngôn.