(HHT_online) Nicole Kidman là một trong những ngôi sao ăn ảnh nhất thế giới nghệ sĩ – liệu vẻ đẹp ấy có phải là tự nhiên?