Có nhiều phim nước ngoài đặt tên kiểu rất đơn giản, là tên của một nơi, một món ăn, một nhân vật đặc biệt.. vừa ngắn gọn, vừa hay, vừa gây sự tò mò.