Trộm tranh là một trong những loại tội phạm có từ xa xưa và rất phức tạp. Những vụ trộm tranh nổi tiếng nhất trong lịch sử là một chuỗi tính toán có liên quan đến những kẻ buôn tranh xảo quyệt, những kẻ trộm sành sỏi và khét tiếng và những món tiền lên tới hàng triệu USD.