Hỏi: Xin cho biết người được miễn trách nhiệm hình sự có phải là do người đó không phạm tội không? Nếu không như thế, trường hợp nào được miễn trách nhiệm hình sự? Nguyễn Huy T. (quận Gò Vấp - TPHCM)

- Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi trả lời: Người được miễn trách nhiệm hình sự là người có hành vi phạm tội nhưng được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trong những trường hợp nhất định, không phải là người không phạm tội. Theo điều 25 BLHS sửa đổi bổ sung 2009: 1- Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự, nếu khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. 2- Trong trường hợp trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội đã tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm thì cũng có thể được miễn trách nhiệm hình sự. 3- Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có quyết định đại xá. Việc miễn trách nhiệm hình sự có thể do cơ quan điều tra, viện kiểm sát hoặc tòa án áp dụng (tùy theo từng giai đoạn của tố tụng).