Google đã làm mới nền tảng hệ điều hành của họ từ giao diện đến các tính năng bên trong.