TPO – Trên sân những tình huống luôn xảy ra rất nhanh. Các cầu thủ tập trung tối đa vào trái bóng mà nhiều lúc không biết rằng đôi khi mình có những tư thế khá kì quặc.