Rơi vào thế trận chơi thiếu người, U19 Việt Nam sử dụng nhiều pha bóng rắn nhằm hạn chế sức tấn công của U19 UAE.

Quý Sáng