Nói chung nhiều người tin rằng sự khác biệt giữa nam và nữ là rất lớn. Hai giới khác nhau trong hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống con người, đặc biệt trong lĩnh vực tâm lý.Xem chi tiết...