Những thực phẩm này rất gần gũi với chúng ta, chúng có thể “sánh ngang” với Viagra mà lại không gây ra những phản ứng phụ.