Việc đặt đồng hồ báo thức mỗi sáng đưa đến nhiều tác hại cho sức khỏe và hệ thần kinh.

Nhung thoi quen pha hoai suc khoe ai cung dang lam moi ngay - Anh 1

Nhung thoi quen pha hoai suc khoe ai cung dang lam moi ngay - Anh 2

Nhung thoi quen pha hoai suc khoe ai cung dang lam moi ngay - Anh 3

Nhung thoi quen pha hoai suc khoe ai cung dang lam moi ngay - Anh 4

Nhung thoi quen pha hoai suc khoe ai cung dang lam moi ngay - Anh 5

Nhung thoi quen pha hoai suc khoe ai cung dang lam moi ngay - Anh 6

Nhung thoi quen pha hoai suc khoe ai cung dang lam moi ngay - Anh 7

Nhung thoi quen pha hoai suc khoe ai cung dang lam moi ngay - Anh 8

Nhung thoi quen pha hoai suc khoe ai cung dang lam moi ngay - Anh 9

Nhung thoi quen pha hoai suc khoe ai cung dang lam moi ngay - Anh 10

Nhung thoi quen pha hoai suc khoe ai cung dang lam moi ngay - Anh 11

Nhung thoi quen pha hoai suc khoe ai cung dang lam moi ngay - Anh 12

Thiên Thiên
Nguồn Brightside