Dưới đây là những thí nghiệm hóa học đơn giản, đẹp mắt và cực thú vị.

Video: Những thí nghiệm hóa học hay:

Nguồn video: Bright Side.