(HNMO) – Theo ông Ngô Văn Quý – Giám đốc Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội, sau 5 năm điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan theo Nghị quyết số 15 ngày 29/5/2008 của QH (2008 - 2013), chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu và các cấp quản lý cũng rút ra được bài học kinh nghiệm.

Hà Nội ngày một khang trang hơn sau khi hợp nhất.

Về kinh tế: tăng trưởng GRDP giai đoạn 2008-2012 bình quân đạt 9,45%/năm. Quy mô GRDP năm 2012 đạt 88.157 tỷ đồng (giá cố định 1994) tăng gấp 1,43 lần so 2008; Thu nhập tính theo GRDP bình quân đầu người năm 2012 đạt 2.257 USD/người, gấp 1,33 lần so với năm 2008 (năm 2008 đạt 1.697 USD/người). Trong 5 năm qua, TP đã hoàn thành đưa vào sử dụng 16 trung tâm thương mại, 81 siêu thị (đến nay, trên địa bàn có 25 TTTM và 121 siêu thị) Qua đó có thể nhận định: vai trò vị trí kinh tế Thủ đô đóng góp TP phố chiếm khoảng 10% của cả nước; kim ngạch xuất khẩu bằng 9%; GTSX công nghiệp bằng 13,5%; vốn đầu tư phát triển bằng 23,5%. Thu ngân sách trên địa bàn chiếm gần 20% tổng thu ngân sách quốc gia. Kinh tế Thủ đô ngày càng giữ vị trí quan trọng đối với cả nước và là động lực thúc đẩy kinh tế khu vực phía bắc và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Về văn hóa – xã hội: Hà Nội tiếp tục duy trì là điểm đến của khách du lịch và là trung tâm của khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Trong hoạt động thể thao thành tích cao, Hà Nội tiếp tục gặt gái nhiều thành công. Đã tổ chức thành công Indoor Games với quy mô lớn và đạt được nhiều giải thưởng cao. Thành phố đang chuẩn bị các điều kiện để hướng tới ASIAD 18 tổ chức tại Hà Nội năm 2019. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo được chú trọng đầu tư, chất lượng được giữ vững. Lĩnh vực y tế tiếp tục được quan tâm, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt. Thành phố cũng đã phát động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa" đối với các gia đình cách mạng và thân nhân; tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giải quyết việc làm, trung bình đã giải quyết việc làm cho trên 133 nghìn lượt lao động mỗi năm.

Công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới được tăng cường, bộ mặt đô thị và nông thôn từng bước được thay đổi. Luật Thủ đô đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/7/2-13; các quy hoạch và chiến lược đã được Chính phủ thông qua và Thành phố đang triển khai thực hiện. Hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là các công trình giao thông trọng điểm được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Quy hoạch mạng lưới giao thông tĩnh và một số dự án điểm, bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn được đẩy nhanh tiến độ. Công tác chỉnh trang, nâng cấp đô thị được triển khai đồng bộ. Riêng về xây dựng nông thôn mới: đã có 100% huyện, thị xã lập xong đề án cấp huyện. Tất cả các xã đã hoàn thành phê duyệt đề án và 400/401 xã đã hoàn thành quy hoạch xã NTM. Đến hết tháng 6/2013, có 236/401 xã đạt và cơ bản đạt 10-19 tiêu chí, trong đó, 27 xã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí; 91 xã đạt và cơ bản đạt từ 14-18 tiêu chí; 133 xã đạt và cơ bản đạt từ 10-13 tiêu chí. Dự kiến đến hết năm 2013, có 62 xã đạt tiêu chí NTM. Công tác dồn điền đổi thửa được triển khai có hiệu quả đến nay đã thực hiện được 35.178 ha bằng 45,3% tổng diện tích có khả năng dồn điền đổi thửa và 18,7% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

Tình hình chính trị được ổn định, an ninh, quốc phòng được củng cố, tăng cường. Thành phố đã xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp về tôn giáo, các vụ biểu tình, kích động, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; Công an thành phố đã tổ chức các tổ công tác 141 để trấn áp tội phạm, duy trì trật tự, an toàn xã hội. Kết quả rất đáng ghi nhận, được nhân dân hoan nghênh; Công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được duy trì. Hàng năm hoàn thành chỉ tiêu giao quân, đảm bảo số lượng và chất lượng; Đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ được đẩy mạnh. Duy trì tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp quận, huyện, diễn tập chiến đấu trị an xã, phường, thị trấn hàng năm. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Công tác đối ngoại và hợp tác phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế được mở rộng. Thành phố đã tích cực, chủ động mở rộng quan hệ giao lưu hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, xã hội với Thủ đô các nước và các tổ chức quốc tế. Đã ban hành chính sách, chương trình, kế hoạch hành động để kinh tế Thủ đô phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới WTO. Hà Nội đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với gần 100 Thủ đô, thành phố của 50 nước và vùng lãnh thổ, trong đó thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ, thường xuyên và có hiệu quả với 35 Thủ đô, thành phố gồm các nước láng giềng, các nước ASEAN, các nước châu Âu, Mỹ,… Đến nay, Hà Nội được đánh giá là một trong ba địa phương đứng đầu cả nước về năng lực hội nhập kinh tế quốc tế.

Hệ thống chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp tiếp tục được củng cố kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên. Hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng phát huy dân chủ, chất lượng, hiệu quả. Dân chủ trong các kỹ họp, tiếp xúc cử tri được phát huy tích cực. Việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND được tiến hành đồng bộ, có chất lượng, phù hợp yêu cầu thực tiễn và đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác giám sát được coi trọng và thực hiện bài bản thông qua giám sát tại kỳ họp..,; Công tác chỉ đạo, điều hành quản lý của UBND các cấp quyết liệt, sâu sát, cụ thể và có hiệu quả hơn. Công tác xây dựng chính đốn Đảng, gắn với triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tổ chức thực hiện đồng bộ và thu được những kết quả quan trọng. Thực hiện tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương IV khóa XI và bước đầu có hiệu quả. Công tác cán bộ được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt việc sắp xếp cán bộ sau hợp nhất, công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ lãnh đạo được thực hiện bài bản, có hiệu quả.

Một số bài học kinh nghiệm rút ra sau 5 năm Thủ đô hợp nhất: đó là sự quyết liệt, thống nhất trong quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương đã tạo nên sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân và dư luận xã hội; đây là động lực, điểm tựa vững chắc và là điều kiện quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tổ chức thực hiện triển khai có hiệu quả Nghị quyết 15/NQ-QH12 của Quốc hội.

Bên cạnh đó là việc thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương; bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng và quy định của Chính phủ trong việc thực hiện Nghị quyết; chủ động xây dựng mối đoàn kết thống nhất; tập trung, kiên quyết, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của tập thể lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và các ngành, các cấp của Thành phố.

Mặt khác, ngay từ sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 15/2008/QH12, Thành phố đã triển khai tích cực công tác tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội, tạo ra sự phấn khởi, đoàn kết, đồng tâm hợp lực giải quyết những khó khăn trước mắt, thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ của Thủ đô trong tình hình mới.

Sự gương mẫu chấp hành sự phân công, bố trí sắp xếp lại tổ chức của các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, công chức viên chức đã tạo nên không khí phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng vượt qua khó khăn, thách thức để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 15 của Quốc hội.

Phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, truyền thống đoàn kết, thống nhất, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận xã hội. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, trong hệ thống cơ quan hành chính của Thành phố và toàn xã hội, tạo nên sức mạnh tập thể thống nhất, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết.

Các thông tin trên được đưa ra trước các nhà báo tại Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều nay (16-7-2013).