“Tôi không phải là người có năng khiếu bóng đá, những gì tôi có được hôm nay là nhờ những tháng ngày khổ luyện”. Nhiều người cứ so sánh tôi với Văn Quyến, tôi coi Quyến là bậc đàn anh và thực sự thì Quyến cũng có một tuổi thơ đầy trắc trở.