Những con số thống kê về tình dục trên toàn thế giới dưới đây có thể khiến bạn phải ngạc nhiên.

Những con số thống kê về tình dục trên toàn thế giới dưới đây có thể khiến bạn phải ngạc nhiên:

Nhung su that giat minh ve tinh duc khien ban khong ngo - Anh 1

Nhung su that giat minh ve tinh duc khien ban khong ngo - Anh 2

Nhung su that giat minh ve tinh duc khien ban khong ngo - Anh 3

Nhung su that giat minh ve tinh duc khien ban khong ngo - Anh 4

Nhung su that giat minh ve tinh duc khien ban khong ngo - Anh 5

Nhung su that giat minh ve tinh duc khien ban khong ngo - Anh 6

Theo Minh Khuê (Theo vis) (Khám phá)