Những smartphone có camera đầu bảng hiện nay như Galaxy S7 Edge, LG G5, Sony Xperia XZ, iPhone 6s được đem ra đọ khả năng chụp ảnh với iPhone 7 để phân tài cao thấp. Lưu ý, những bức ảnh chụp từ các mẫu smartphone này đều được nén xuống độ phân giải khoảng 2MP để ghép lại.

Nhung smartphone co camera 'dinh' nhat do tai chup anh - Anh 1

Ở bức hình đầu tiên chụp căn biệt thự, điện thoại thông minh Galaxy S7 edge được chấm 8.5 điểm; iPhone 7 đạt 8.0 điểm; LG G5 đạt 8.0 điểm; Sony Xperia XZ đạt 6.0 điểm; và iPhone 6s chỉ đạt 5.0 điểm.

Nhung smartphone co camera 'dinh' nhat do tai chup anh - Anh 2

Ảnh chụp từ iPhone 7

Nhung smartphone co camera 'dinh' nhat do tai chup anh - Anh 3

iPhone 6s

Nhung smartphone co camera 'dinh' nhat do tai chup anh - Anh 4

Galaxy S7 Edge

Nhung smartphone co camera 'dinh' nhat do tai chup anh - Anh 5

LG G5

Nhung smartphone co camera 'dinh' nhat do tai chup anh - Anh 6

Xperia XZ

Nhung smartphone co camera 'dinh' nhat do tai chup anh - Anh 7

Ảnh chụp hoa một màu duy nhất: iPhone 7 được 8.0 điểm; iPhone 6s được 8.0 điểm; LG G5 được 7.0 điểm; Sony Xperia XZ được 6.5 điểm; Galaxy S7 edge chỉ là 5.0 điểm

Nhung smartphone co camera 'dinh' nhat do tai chup anh - Anh 8

Ảnh chụp cây cầu: LG G5 được 8.5 điểm; Galaxy S7 edge được 7.5 điểm; iPhone 7 được 6.5 điểm; iPhone 6s được 6.5; Sony Xperia XZ được 6.5 điểm

Nhung smartphone co camera 'dinh' nhat do tai chup anh - Anh 9

Ảnh chụp văn phòng làm việc: Galaxy S7 edge được 7.5 điểm; LG G5 được 7.5 điểm; iPhone 7 được 7.0 điểm; iPhone 6s được 7.0 điểm; Sony Xperia XZ được 7.0 điểm

Nhung smartphone co camera 'dinh' nhat do tai chup anh - Anh 10

Ảnh chụp bức tượng: iPhone 7 được 8.0 điểm; LG G5 được 8.0 điểm; iPhone 6s được 7.0 điểm; Sony Xperia XZ được 7.0 điểm; Galaxy S7 edge được 5.0 điểm

Nhung smartphone co camera 'dinh' nhat do tai chup anh - Anh 11

Ảnh chụp con tàu: iPhone 7 được 8.0 điểm; Galaxy S7 edge được 8.0 điểm; iPhone 6s được 7.0 điểm; LG G5 được 6.0 điểm; Sony Xperia XZ được 5.0 điểm

Nhung smartphone co camera 'dinh' nhat do tai chup anh - Anh 12

Ảnh chụp đĩa pizza: LG G5 được 7.5 điểm; iPhone 6s được 7.0 điểm; Sony Xperia XZ được 7.0 điểm; iPhone 7 được 6.5 điểm; Galaxy S7 edge được 6.5 điểm

Nhung smartphone co camera 'dinh' nhat do tai chup anh - Anh 13

Ảnh chụp người ban đêm: iPhone 6s được 8.0 điểm; Galaxy S7 edge được 7.5 điểm; Sony Xperia XZ được 7.5 điểm; iPhone 7 được 5.0 điểm; LG G5 được 4.0 điểm

Nhung smartphone co camera 'dinh' nhat do tai chup anh - Anh 14

iPhone 7

Nhung smartphone co camera 'dinh' nhat do tai chup anh - Anh 15

iPhone 6s

Nhung smartphone co camera 'dinh' nhat do tai chup anh - Anh 16

Galaxy S7 edge

Nhung smartphone co camera 'dinh' nhat do tai chup anh - Anh 17

LG G5

Nhung smartphone co camera 'dinh' nhat do tai chup anh - Anh 18

Xperia XZ

Nhung smartphone co camera 'dinh' nhat do tai chup anh - Anh 19

Ảnh chụp bảo tàng ban đêm: iPhone 6s được 8.0 điểm; iPhone 7 được 7.5 điểm; Galaxy S7 edge được 7.5 điểm; LG G5 được 6.5 điểm; Sony Xperia XZ được 6.0 điểm.