Bằng trí tưởng tượng phong phú, các 'nhà chế ảnh' tạo ra những sinh vật khôi hài như voi lai vịt, ngựa lai chó.

Nhung sinh vat chi co trong tuong tuong - Anh 1

Diều hâu lai khỉ.

Nhung sinh vat chi co trong tuong tuong - Anh 2

Vịt ngựa.

Nhung sinh vat chi co trong tuong tuong - Anh 3

Chim cánh cụt lai cá voi.

Nhung sinh vat chi co trong tuong tuong - Anh 4

Ngựa khuyển.

Nhung sinh vat chi co trong tuong tuong - Anh 5

Chim khỉ.

Nhung sinh vat chi co trong tuong tuong - Anh 6

Sinh vật chỉ có trong trí tưởng tượng phong phú của con người.

Nhung sinh vat chi co trong tuong tuong - Anh 7

Nhung sinh vat chi co trong tuong tuong - Anh 8

Nhung sinh vat chi co trong tuong tuong - Anh 9

Nhung sinh vat chi co trong tuong tuong - Anh 10

Nhung sinh vat chi co trong tuong tuong - Anh 11

Nhung sinh vat chi co trong tuong tuong - Anh 12

Nhung sinh vat chi co trong tuong tuong - Anh 13

Nhung sinh vat chi co trong tuong tuong - Anh 14

Nhung sinh vat chi co trong tuong tuong - Anh 15