Trên thế giới có không biết bao nhiêu show truyền hình. Tuy nhiên, những show có sức sống, có ảnh hưởng lớn không nhiều lắm. Dưới đây là một số show truyền hình tiêu biểu tác động sâu rộng đến khán giả cũng như ngành truyền hình… Xem chi tiết...