Bảng chữ cái được tạo ra từ thực phẩm, tóc, dây giày...

Da Cánh bướm Hamburger Dây giày Tóc Bộ râu Thực phẩm Xe tải Bầu trời Bản đồ Vũ Vân Theo Oddee