(TBKTSG Online) - UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ hội dừa lần thứ hai tại Bảo tàng tỉnh, diễn ra từ ngày 15 đến ngày 21-1. Lễ hội năm nay thu hút khoảng 300 gian hàng tham gia trưng bày nhiều sản phẩm, quà lưu niệm được làm từ cây dừa.