24H.COM.VN - Bạn thấy mình là một người có năng lực chuyên môn nhưng không hiểu sao hành trình tìm việc lại luôn gặp thất bại. Bạn có mắc phải những sai lầm dưới đây?