Việc hoàn thành đúng hạn các khoản thuế theo luật định là một trong những cách tránh gặp rắc rối với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền...Chi tiết...