Điều 20 Luật Giao thông đường bộ quy định, một số phương tiện được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới. Tìm hiểu những thông tin sau để hiểu rõ hơn về xe ưu tiên và những quy định cụ thể.

Nhung quy dinh ve xe uu tien va nguyen tac nhuong duong - Anh 1

Xe ưu tiên là các phương tiện được quyền ưu tiên đi trước các phương tiện tham gia giao thông khác từ bất cứ hướng nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Các loại và thứ tự xe ưu tiên tại Việt Nam

Theo khoản 1, điều 22 của Luật Giao thông đường bộ. Có các 5 loại xe ưu tiên, cụ thể như sau:

1. Xe chữa cháy đang trên đường làm nhiệm vụ.

2. Xe công an, xe quân sự đang trên đường đi làm nhiệm vụ khẩn cấp được giao, các đoàn xe mà có cảnh sát dẫn đường.

3. Xe cứu thương đang đưa bệnh nhân đi cấp cứu, đang làm nhiệm vụ.

4. Xe hộ đê, xe khắc phục sự cố thiên tai, lũ lụt…xe đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.

5. Xe tang, đoàn xe tang.

Nhung quy dinh ve xe uu tien va nguyen tac nhuong duong - Anh 2

Quyền và nghĩa vụ của các xe ưu tiên

Các phương tiện được ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ phải có cờ, đèn, còi theo đúng quy định và được phép vượt đèn đỏ, đi vào đường một chiều, các đường cấm và đường khác, không yêu cầu về tốc độ mà chỉ tuân thủ chỉ dẫn của người điều khiển giao thông

Nguyên tắc đi đường, nhường xe khi tham gia giao thông

Các nguyên tắc đi đường, nhường xe trên đường nên biết để tránh không vi phạm luật và tránh gây ùn tắc giao thông.

1. Các loại xe có đường riêng được đi trước (tàu hỏa, tàu điện...)

2. Xe nào vào nơi đường giao nhau trước thì xe đó được đi trước.

3. Xe ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ có thứ tự như sau: Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ; xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường; xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu; xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh; đoàn xe tang; xe cận vệ.

Nhung quy dinh ve xe uu tien va nguyen tac nhuong duong - Anh 3

4. Xe có quyền bên phải.
Khi các xe đến đường giao nhau đồng cấp, cùng một lúc thì xe nào rẽ phải và bên phải không vướng sẽ được đi trước.

5. Nơi có vòng xuyến thì nhường cho xe bên trái.

6. Xe cùng đoàn, cùng hướng.
Các xe đi cùng đoàn, cùng hướng thì khi xe đầu đoàn đã vào phần đường giao nhau, các xe cùng đoàn được ưu tiên bám theo nhau để qua đường giao nhau.

7. Hai xe đi ngược chiều nhau
Khi các xe đến đường giao nhau đều cùng một lúc, thì những xe rẽ trái phải nhường đường cho xe đi thẳng và xe rẽ phải đi trước.