Trong tháng 12 này sẽ có thêm nhiều quy định, chính sách liên quan đến phạt tính lãi chậm nộp tiền phạt, hỗ trợ lao động nữ mất việc, giới hạn tiếng ồn tại nơi làm việc … sẽ có hiệu lực.

Nhung quy dinh, chinh sach co hieu luc tu thang 12 - Anh 1

Chậm nộp tiền phạt tính lãi 0,05%/ngày

Thông tư 155/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định 127/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12 quy định:

Các cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về hải quan mà chậm nộp tiền phạt so với thời hạn thi hành quyết định xử phạt, ngoài việc phải nộp đủ số tiền nộp phạt thì cứ mỗi ngày chậm nộp phạt phải nộp thêm 0,05%/ngày tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Thời gian xem xét, quyết định giảm, miễn phần còn lại hoặc cho phép nộp tiền phạt nhiều lần không tính là thời gian chậm nộp tiền phạt.

Giới hạn tiếng ồn ở nơi làm việc

Thông tư 24 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, có hiệu lực từ ngày 1/12 quy định giới hạn cho phép mức áp suất âm theo thời gian tiếp xúc trong 1 phút không được vượt quá 112 dBA, trong 1 giờ không được vượt quá 94 dBA, trong 8 giờ không được vượt quá 85 dBA.

Cụ thể, giới hạn cho phép mức áp suất âm tại các vị trí lao động như sau: Tại vị trí làm việc, lao động, sản xuất trực tiếp không được vượt quá 85 dBA; các phòng chức năng, hành chính, kế toán, kế hoạch không được vượt quá 65 dBA; Các phòng lao động trí óc, nghiên cứu thiết kế, thống kê, lập chương trình máy tính, phòng thí nghiệm lý thuyết không được vượt quá 55 dBA.

Hỗ trợ lao động nữ mất việc làm

Thông tư 152/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới ba tháng, sẽ có hiệu lực từ ngày 4/12 tới quy định:

Lao động nữ bị mất việc làm sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo tối đa một người 3 triệu đồng mỗi khóa học; hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng một ngày thực học; hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng mỗi khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.

Điều kiện hỗ trợ: Lao động nữ bị mất việc làm phải có một trong các giấy tờ như quyết định thôi việc, buộc thôi việc; quyết định sa thải; thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động; hợp đồng lao động đã hết hạn.

Trường hợp lao động nữ làm việc không theo hợp đồng, khi bị mất việc làm cũng vẫn được hỗ trợ đào tạo nếu có giấy xác nhận của người sử dụng lao động...

Nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện

Theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, sẽ có hiệu lực từ ngày 16/12 cho phép tổ chức, cá nhân được nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, trừ thủ tục hành chính yêu cầu tổ chức, cá nhân không được ủy quyền và phải có mặt trực tiếp để giải quyết.

Phí và lệ phí giải quyết thủ tục hành chính (nếu có) được trực tiếp nộp hoặc chuyển vào tài khoản phí, lệ phí của cơ quan có thẩm quyền; Trực tiếp nộp và chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển cho cơ quan có thẩm quyền.

Phạt nặng đối với việc làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Nghị định 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán, sẽ có hiệu lực từ ngày15/12/2016.

Nghị định bổ sung quy định phạt tiền rất nặng, lên tới từ 400 - 700 triệu đồng đối với hành vi làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

4 ngạch công chức Quản lý thị trường (QLTT)

Nghị định 148/2016/NĐ-CP ngày 04/11/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường sẽ có hiệu lực từ 25/12/2016 quy định:

Công chức QLTT là người được tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bổ nhiệm vào 4 ngạch công chức Quản lý thị trường gồm: (1) Kiểm soát viên cao cấp thị trường; (2) Kiểm soát viên chính thị trường; (3) Kiểm soát viên thị trường; (4) Kiểm soát viên trung cấp thị trường.

P.V