Charlene Brown đi, vẽ và viết về những tấm postcard do chính mình thực hiện, những postcard phong cảnh năm châu được bà vẽ bằng màu nước, trong đó có những danh thắng của Việt Nam.