Giai đoạn 2001-2005, mỗi năm Nhà nước giao vốn cho TCty Vật tư nông nghiệp để thực hiện chức năng nhập khẩu phân urê phục vụ bà con nông dân. Nhưng TGĐ Trần Văn Khánh đã cùng những đối tượng đầu cơ trục lợi trên lưng người nông dân bằng những thủ đoạn nâng giá phân bón NK.