“Cứu trợ người nghèo khó không chỉ là tấm lòng cứu nhân độ thế của kẻ tu hành, mà còn là nghĩa đạo tình đời giữa con người với con người