Chúng tôi đến huyện Mường Ảng vào đúng vụ thu hoạch cà phê. Làm việc với Hội Nông dân huyện để tìm hiểu về những mô hình làm kinh tế trang trại, ông Cà Văn Chọi, Phó Chủ tịch Hội tự hào giới thiệu: Toàn huyện Mường Ảng có 91 mô hình trang trại, song có giá trị hơn cả là những mô hình trang trại tổng hợp có trồng cây cà phê. Trong đó, nhiều hộ tay trắng trở thành triệu phú nhờ loại cây công nghiệp này. Theo giới thiệu của ông Chọi, chúng tôi lên đường vào Ảng Nưa để “mục sở thị” những điển hình tay trắng nay trở lên khá giàu của huyện Mường Ảng (Điện Biên Phủ).