(VTC News) - Gãi ngứa giữa chốn đông người là điều không nên, gãi trước một... con khỉ lại là điều cấm kỵ.

AQ (funnyplace.org)